Politika privatnosti

●) NAŠE OBEĆANJE PRIVATNOSTI

●) ŠTA ĆETE PRONAĆI U OVOJ POLITICI PRIVATNOSTI?

●) KO SMO MI

●) ŠTA SU LIČNI PODACI?

●) KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO OD VAS I NA KOJI NAČIN IH KORISTIMO?

●) VAŠA PRAVA I IZBORI

●) KONTAKT


Ambicija kompanije L’Oréal sastoji se u tome da bude uzoran korporacijski građanin i time pomogne da ovaj svet postane znatno lepše mesto. Veliki značaj pridajemo poštenju i jasnoći i posvećeni smo izgradnji čvrstog i dugotrajnog odnosa sa svojim potrošačima koji se zasniva na poverenju i uzajamnoj koristi. Deo ove naše posvećenosti ogleda se i u čuvanju i poštovanju vaše privatnosti i vaših izbora. Poštovanje vaše privatnosti za nas je od suštinskog značaja. Zato i jesmo definisali „Naše obećanje privatnosti”, baš kao i našu celovitu Politiku privatnosti.

NAŠE OBEĆANJE PRIVATNOSTI

1)     Poštujemo vašu privatnost i vaše izbore.

2)     Staramo se o toma da privatnost i bezbednost budu prisutni u svemu onome što radimo.

3)     Marketinška obaveštenja vam ne šaljemo ukoliko to od nas niste zatražili. U bilo kom trenutku možete da se predomislite.

4)     Vaše lične podatke nikada ne nudimo drugima niti ih prodajemo.

5)     Posvećeni smo tome da čuvamo vaše lične podatke i da ih učinimo bezbednim. To znači da sarađujemo samo sa onim partnerima u koje imamo poverenja.

6)     Posvećeni smo tome da budemo otvoreni i transparentni u pogledu načina na koji koristimo vaše lične podatke.

7)     Vaše lične podatke ne koristimo na načine o kojima vas prethodno nismo obavestili.

8)     Poštujemo vaša prava i uvek nastojimo da udovoljimo vašim zahtevima u meri u kojoj je to moguće, u skladu sa našim zakonskim i poslovnim odgovornostima.

U cilju pružanja detaljnih informacija u pogledu načina poštovanja vaše privatnosti, u nastavku smo definisili koje vrste ličnih podataka možemo da prikupljamo direktno od vas ili na osnovu vaše interakcije sa nama, način na koji možemo da ih koristimo, sa kim možemo da ih razmenjujemo, kako ih štitimo i činimo bezbednim, kao i korpus vaših prava koja se odnose na lične podatke. Naravno, moguće je da se sve navedene situacije neće odnositi na vaš konkretan slučaj. Ova Politika privatnosti predstavlja kratak pregled svih mogućih situacija u kojima možete doći u interakciju sa nama.

Što je stepen te interakcije veći, u većoj meri nam omogućavate da vas upoznamo i budemo u prilici da vam ponudimo usluge koje su skrojene baš prema vašoj meri.

U trenutku kad nam uputite svoje lične podatke ili kad sami prikupimo lične podatke o vama, mi ih koristimo u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Molimo da pažljivo pričitate informacije navedene u njoj, kao i našu stranicu sa pitanjima i odgovorima (Q&A) (ukoliko takva postoje). U slučaju da imate bilo kakva dodatna pitanja ili bilo kakve brige u pogledu svojih ličnih podataka, molimo da nas kontaktirate posredstvom sledeće e-adrese [email protected]

ŠTA ĆETE PRONAĆI U OVOJ POLITICI PRIVATNOSTI?

KO SMO MI

ŠTA SU LIČNI PODACI?

KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO OD VAS I NA KOJI NAČIN IH KORISTIMO?

Na koji način prikupljamo ili dobijamo vaše lične podatke?

Automatsko odlučivanje

Profilisanje

Ko može da pristupi vašim ličnim podacima?

Gde čuvamo vaše lične podatke

Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke

Da li su moji lični podaci bezbedni?

Linkovi do sajtova trećih lica i pristupanje preko društvenih mreža

Društveni mediji i sadržaj koji generiše korisnik

VAŠA PRAVA I IZBORI

KONTAKT

KO SMO MI

Maybelline je deo portfelja robnih marki L’Oréal Balkan doo. L’Oréal Balkan doo odgovorno je za lične podatke koje razmenjujete sa nama. Kada upotrebimo izraze „L’Oréal”, „nama”, „naš” ili „mi”, to označava informaciju o tome na koga se pozivamo. Kompanija L’Oréal jeste „rukovalac podataka” u smsilu primenljivih zakona o zaštiti ličnih podataka.>/p>

L’Oréal Balkan doo

Bulevar Zorana Đinđića 64a, Beograd 11070

Predstavnik: Brigitte Streller, director

www.maybelline.rs

ŠTA SU LIČNI PODACI?

„Lični podaci” označavaju bilo koje informacije ili delove informacija koji mogu da vas identifikuju bilo direktno (na primer, vaše ime i prezime) ili indirektno (na primer, posredstvom pseudonima, kao što su jedinstven identifikacioni broj). To znači da lični podaci obuhvataju i pojedinosti kao što su elektronska/kućna adresa / broj mobilnog telefona, korisnička imena, slike na profilima, lični afiniteti i navike u kupovini, sadržaj koji je generisao korisnik, finansijski podaci i podaci o socijalnom osiguranju. Ostim toga, oni mogu da sadrže jedinstvene numeričke identifikatore kao što su IP adresa vašeg računara ili MAC adresa vašeg mobilnog uređaja, kao i kolačiće.

KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO OD VAS I NA KOJI NAČIN IH KORISTIMO?

Kompanija L'Oréal smatra da vi, potrošači, predstavljate samo jezgro onoga čime se mi bavimo. Volimo da čujemo šta imate da nam kažete, da saznamo nešto više o vama i proizvedemo i isporučujemo proizvode u kojima ćete zaista uživati. Takođe, dobro nam je poznato da mnogi od vas vole da komuniciraju s nama. Upravo zbog svega toga, postoje brojni načini na koje svoje lične podatke možete razmenjivati sa nama i na koje ih mi možemo prikupljati.

Na koji način prikupljamo ili dobijamo vaše lične podatke?

Lične podatke možemo da prikupljamo ili dobijamo posredstvom naših veb sajtova, obrazaca, aplikacija, uređaja, veb stranica proizvoda i robnih marki L’Oréal-a na društvenim mrežama ili na druge načine. Ponekad se može dogoditi da nam ih ustupite direktno (na primer, kada otvorite svoj nalog, kada kontaktirate sa nama, kada obavite kupovinu na našim veb sajtovima / u aplikacijama ili u prodavnicama / salonima lepote), a ponekad ih mi sami prikupljamo (na primer, korišćenjem kolačića kako bismo ustanovili na koji način koristite naše veb sajtove / aplikacije) ili ponekad vaše lične podatke dobijamo od trećih lica, ubrajajući tu druga pravna lica Grupe L’Oréal.

Kada podatke prikupljamo, tom prilikom zvezdicom naznačavamo polja čije je popunjavanje obavezno i kada su takvi podaci nama potrebni kako bismo:

-       ispunili svoje obaveze iz ugovora sa vama (na primer, da bismo isporučili proizvode koje ste kupili na našim veb sajtovima / u aplikacijama);

-       vam pružili uslugu koju ste tražili (na primer, da bismo vam slali bilten); ili

-       ispoštovali zakonske obaveze (na primer, ispostavljanje faktura).

U slučaju da u polja označena zvezdicom ne navedete svoje podatke, to se može odraziti na našu mogućnost da vam isporučimo proizvode i pružimo usluge.

U tabeli niže definisane su dodatne pojedinosti koje objašnjavaju:

1)     Tokom kojih vidova interakcije se vaši lični podaci mogu slati ili prikupljati? U ovoj koloni objašnjeno je koje su to aktivnosti ili situacije kojima ste obuhvaćeni kad koristimo ili prikupljamo vaše lične podatke. Na primer, da li obavljate kupovinu, prijavljujete se za dobijanje biltena ili koristite veb sajt / aplikaciju.

2)     Koje lične podatke možemo direktno dobijati od vas ili kao rezultat vaše interakcije sa nama? U ovoj koloni objašnjeno je koje vrste ličnih podataka možemo prikupljati o vama u zavisnosti od date situacije.

3)     Na koji način i zašto možemo koristiti te podatke? U ovoj koloni objašnjeno je šta možemo da činimo sa vašim ličnim podacima i koja je svrha njihovog prikupljanja.

4)     Koji je pravni osnov za korišćenje vaših ličnih podataka? U ovoj koloni objašnjen je razlog mogućeg korišćenja vaših ličnih podataka.

U zavisnosti od svrhe za koju se dati lični podaci koriste, pravni osnov za obradu vaših podataka može biti sledeći:

- Vaša saglasnost; - Naš legitimni interes, koji može biti:

▪    Unapređenje naših proizvoda i usluga: preciznije, naši poslovni interesi da što bolje razumemo vaše potrebe i očekivanja i u tom smislu unapredimo svoje usluge, veb sajtove / aplikacije / uređaje, proizvode i robne marke u korist naših potrošača.

▪    Sprečavanje prevarnih radnji: da osiguramo da plaćanje bude u potpunosti realizovano i da u njemu nema nikakvih prevarnih radnji i zloupotreba.

▪    Osiguranje bezbednosti naših alatki: da omogućimo bezbednost i sigurnost alatki koje koristite (naših veb sajtova / aplikacija / uređaja), kao i da osigurano njihov pravilan rad i stalno unapređivanje.

- Izvršenje obaveza iz samog ugovora: preciznije, da bismo vam pružili usluge koje ste zahtevali od nas;
- Zakonski osnovi: kada se ova obrada zahteva po osnovu samog zakona.


tablica1

Automatsko odlučivanje

U cilju obezbeđenja transakcija koje se obavljaju posredstvom naših veb sajtova / aplikacija / uređaja u odnosu na moguće prevarne radnje i zloupotrebe, koristimo rešenje/rešenja trećih lica koja ih pružaju. Postupak otkrivanja prevarnih radnji zasniva se, recimo, na jednostavnim poređenjima, združivanjima, grupisanju, predviđanju i spoljnih otkrivanja upotrebom inteligentnih agenata, postupaka fuzije podataka i različitih postupaka pretraživanja podataka.

Ovaj postupak otkrivanja prevarnih radnji može u potpunosti biti automatizovan ili može uključivati ljudsku intervenciju u slučajevima kad neka osoba donosi konačnu odluku. U svakom slučaju, kako bismo ograničili pristup vašim podacima preduzimamo sve razumne mere predostrožnosti i sredstva obezbeđenja.

Kao rezultat automatskog procesa otkrivanja prevarnih radnji, može se dogoditi da (i) dođe do kašnjenja u obrađivanju vaše porudžbine / zahteva dok proveravamo vašu transakciju; i (ii) vam budu ograničene pogodnosti pružanja usluge ili da budete izostavljeni iz njih ukoliko bude uočen rizik postojanja prevarnih radnji. Vaše je pravo da tražite pristup informacijama na kojima smo zasnovali svoju odluku. Molimo da pogledate odeljak „Vaša prava i izbori” u nastavku ovog dokumenta.

Profilisanje

U slučajevima kada šaljemo ili prikazujemo obaveštenja ili sadržaj koji su personalizovanog karaktera, možemo koristiti pojedine postupke koji su označeni kao „profilisanje” (odnosno, bilo koji oblik automatizovanog procesa obrade ličnih podataka koji se sastoji iz korišćenja ovih podataka kako bismo procenili određene lične aspekte koji su u vezi sa fizičkim lice, konkretno, da bismo analizirali ili predvideli aspekte koji se tiču ličnih afiniteta te fizičke osobe, njenih interesovanja, ekonomskog položaja, ponašanja, lokacije, zdravlja, pouzdanosti ili kretanja). To znači da o vama možemo prikupljati lične podatke u različitim scenarijima koji su pomenuti u prethodno navedenoj tabeli. Ove podatke centralizujemo i analiziramo u cilju procene i predviđanja vaših afiniteta i/ili interesovanja.

Na osnovu svoje analize, šaljemo ili prikazujemo obaveštenja i/ili sadržaj koji je skrojen tačno prema vašim interesovanjima/potrebama.

U određenim okolnostima vaše je pravo da se suprotstavite korišćenju svojih ličnih podataka u cilju „profilisanja”. Molimo da pogledate odeljak „Vaša prava i izbori” u nastavku ovog dokumenta.

Ko može da pristupi vašim ličnim podacima?

Vaše lične podatke možemo razmenjivati u okviru Grupe L’Oréal kako bismo ispoštovali svoje zakonske obaveze, sprečili moguće prevarne radnje i/ili obezbedili rad svojih alatki, kako bismo unapredili svoje proizvode i usluge ili nakon što pribavimo vašu saglasnost da to učinimo.

U zavisnosti od namene za koju su prikupljeni i samo na temelju činjenice da-je-neophodno-da-se-zna, pojedinim od vaših ličnih podataka mogu pristupati pravna lica u okviru Grupe L’Oréal širom sveta, onda kada je to moguće posredstvom korišćenja podataka koji predstavljaju određene pseudonime (bez omogućavanja direktne identifikacije), i tamo gde je to neophodno kako bi vam se pružile zahtevane usluge.

Vaše lične podatke date u obliku psudonima (bez omogućavanja direktne identifikacije) možemo razmenjivati sa naučnicima koji rade u timovima za istraživanje i inovacije kompanije L’Oréal, uključujući i one koji se nalaze izvan vaše zemlje, za potrebe istraživanja i inovacija.

U slučajevima kad je to dozvoljeno, pojedine od vaših ličnih podataka, obuhvatajući one prikupljene posredstvom kolačića, možemo, takođe, razmenjivati između naših robnih marki kako bismo ujednačili i ažurirali podatke koje ste podelili sa nama, da bismo obavljali statističke analize zasnovane na vašim karakteristikama i shodno tome prilagođavali svoju komunikaciju sa vama.

Za bliže informacije o Grupi L’Oréal, njenim robnim markama i lokacijama molimo da posetite veb sajt Grupe L’Oréal.

U marketinške svrhe, vaše lične podatke možemo razmenjivati sa trećim licima ili pravnim licima Grupe L’Oréal.

U cilju direktnog marketinga, vaše lične podatke sa trećim licima razmenjujemo samo uz vašu saglasnost. U tom smislu, vaše lične podatke takvo treće lice obrađuje u svojstvu rukovaoca podataka, i u tom slučaju se primenjuju uslovi poslovanja i politika privatnosti tog lica. Pre nego što date saglasnost za otkrivanje svojih podataka takvom trećem licu trebalo bi da pažljivo pregledate dokumentaciju dotičnog trećeg lica.

Osim toga, vaše lične podatke u naše ime mogu obrađivati i treća lica koji nam pružaju usluge na osnovu poslovne saradnje zasnovane na međusobnom poverenju.

U svom poslovanju oslanjamo se na određena treća lica da u naše ime obave različite poslovne aktivnosti. U tom smislu, pružamo im samo one podatke koji su im neophodni za realizaciju datog posla i od njih zahtevamo da vaše lične podatke ne koriste ni u jednu drugu svrhu. S tim u vezi, ulažemo maksimalne napore da osiguramo da sva treća lica sa kojima sarađujemo garantuju bezbednost vaših ličnih podataka. Na primer, može se dogoditi da izvršenje usluga koje zahtevaju obradu vaših ličnih podataka poverimo:

- Trećim licima koja nam pružaju podršku i pomoć u pružanju digitalnih usluga i usluga e-trgovine, kao što su osluškivanje društvenih mreža, pronalaženje prodavnica, programi lojalnosti, upravljanje identitetom, ocene i recenzije, upravljanje odnosima s klijentima (CRM), veb analitika i mašine za pretraživanje, alatke za nadgledanje sadržaja koje su generisali korisnici;
- Agencijama za oglašavanje, za marketing, za digitalne i društvene medije kako bi nam pomogle da isporučimo odgovarajuće oglase, obavimo marketinške aktivnosti i realizujemo kampanje, da analiziramo njihov učinak, kao i da upravljamo vašim kontakt podacima i pitanjima;
- Trećim licima koja treba da vam isporuče proizvod, recimo usluge poštanske/kurirske dostave;
- Trećim licima koja nam pružaju podršku i pomažu u pružanju IT usluga, kao što su pružaoci usluga platformi, hostinga, održavanja i podrške naših baza podastaka, kao i našeg softvera i aplikacija u kojima se mogu nalaziti vaši lični podaci (takve usluge ponekad mogu podrazumevati pristup vašim ličnim podacima kako bi se obavili zahtevani poslovi);
- Pružaocima platnih usluga i kreditnim biroima za potrebe procene vaše kreditne sposobnosti i provere vaših podataka u slučajevima kad je to preduslov sklapanja ugovora sa vama;
- Trećim licima koja nam pružaju podršku u pogledu brige o potrošačima i za potrebe nadgledanja bezbednosti kozmetičkih preparata (cosmetovigilance).

Vaše lične podatke takođe možemo otkriti trećim licima:

- U slučaju da prodajemo bilo koji deo svog poslovanja ili imovine, u kom slučaju možemo saopštiti vaše lične podatke potencijalnom kupcu takvog poslovanja ili imovine. U slučaju da kompaniju L’Oréal ili deo njene imovine stekne neko treće lice, lični podaci koje ona poseduje o svojim klijentima, a koji su u vezi sa takvom imovinom predstavljaju deo prenete imovine. U takvom slučaju, onda kad je to primereno, dati kupac koji se pojavljuje u svojstvu novog rukovaoca podataka obrađivaće vaše lične podatke, a njegovim politikama privatnosti reguliše se način na koji će ti podaci biti obrađivani.
- U slučaju da imamo dužnost da objavimo ili razmenimo vaše lične podatke kako bismo time ispoštovali svoju zakonsku obavezu ili u cilju sprovođenja ili primenjivanja sopstvenih uslova korišćenja / prodaje ili drugih uslova i pravila poslovanja sa kojima ste se saglasali; ili da bismo zaštitili prava, imovinu ili bezbednost kompanije L’Oréal, naših klijenata ili zaposlenih.
- Ukoliko imamo vašu saglasnost da to učinimo
- Ili nam je to dozvoljeno po osnovu zakona.

Vaše lične podatke možemo otkriti svojim partnerima:

- U slučaju da je usluga na koju ste se pretplatili autorsko delo kompanije L’Oréal i partnera (na primer, aplikacija sa zajedničkom robnom markom). U takvom slučaju, kompanija L’Oréal i dati partner obrađuju vaše lične podatke svako u svoje sopstvene svrhe i u tom slučaju vaši lični podaci se obrađuju:
- od strane kompanije L’Oréal – u skladu sa ovom Politikom privatnosti;
- od strane datog partnera koji takođe nastupa u svojstvu kontrolora podataka – na osnovu njegovih uslova poslovanja i u skladu sa njegovom politikom privatnosti.

- U slučaju da ste se saglasili da primate marketinška i komercijalna obaveštenja od partnera kompanije L’Oréal posredstvom u tu svrhu odabrane opcije (recimo, posredstvom aplikacije pod robnom markom kompanije L’Oréal i koja je dostupna njenim partnerima). U takvom slučaju, vaše lične podatke obrađuje dati partner koji nastupa u svojstvu kontrolora podataka shodno sopstvenim uslovima poslovanja i u skladu sa sopstvenom politikom privatnosti.
- Postoji mogućnost da objavimo prateći sadržaj sa društvenih mreža. U slučaju da ste koristili sadržaj sa društvenih mreža na našem veb sajtu / aplikacijama, kolačić sa takve društvene mreže može biti sačuvan u vašem uređaju. Pozivamo vas da dodatne informacije o tome potražite u Politici kolačića ovih društvenih mreža.


Vaše lične podatke ne nudimo drugima niti ih prodajemo.

Gde čuvamo vaše lične podatke

Podatke koje prikupimo od vas možemo da prenesemo, da im pristupamo i da ih čuvamo na odredištima izvan Evropskog ekonomskog prostora (u daljem tekstu: „EEA"). Osim toga, može se dogoditi da ove podatke obrađuje osoblje koje posluje izvan prostora EEA, a koje radi za nas ili za nekog od naših pružalaca usluga.

Kompanija L’Oréal prenosi lične podatke izvan prostora EEA isključivo na način koji je bezbedan i u skladu sa zakonom. Budući da pojedine zemlje ne moraju imati zakone koji regulišu korišćenje i prenos ličnih podataka, preduzimamo odgovarajuće mere kako bismo osigurali da se treća lica pridržavaju naših obaveza koje su izložene u ovoj Politici. Ovi koraci mogu da obuhvate proveru standarda u pogledu privatnosti i bezbednosti koji se koriste kod ovih trećih lica i/ili sklapanje odgovarajućih ugovora (zasnovanih na šablonu koji je usvojila Komisija Evropske unije i koji je dostupan na ovom mestu).

Za bliže informacije o tome, molimo da kontaktirate sa nama u skladu sa odeljkom „Kontact” u nastavku ovog dokumenta.

Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke

Vaše lične podatke čuvamo samo onoliko koliko je to potrebno u cilju ostvarivanja svrhe zbog koje smo ih i prikupili, da bismo zadovoljili vaše potrebe ili ispoštovali svoje zakonske obaveze.

Da bismo odredili vremenski period čuvanja vaših ličnih podataka, koristimo se sledećim kriterijumima:

- U slučajevima kad kupujete proizvode i usluge, vaše lične podatke čuvamo tokom trajanja ugovornog odnosa;
- U slučajevima kad ste učestvovali u nekoj promotivnoj ponudi, vaše lične podatke čuvamo tokom trajanja date promotivne ponude;
- U slučajevima kad ste nam uputili neki upit, vaše lične podatke čuvamo tokom trajanja potrebe za obrađivanjem vašeg upita;
- U slučajevima kad ste otvorili nalog, vaše lične podatke čuvamo sve dok od nas ne budete zahtevali da ga obrišemo ili sve dok ne protekne određeni period neaktivnosti (u kome nema aktivne interakcije sa robnim  markama) koji je definisan u skladu sa lokalnim propisima i smernicama;
- U slučajevima kad ste se saglasili za dobijanje direktnih marketinških obaveštenja, vaše lične podatke čuvamo sve dok ne otkažete tu pretplatu ili od nas ne zahtevate da ih obrišemo ili sve dok ne protekne određeni period neaktivnosti (u kome nema aktivne interakcije sa robnim  markama) koji je definisan u skladu sa lokalnim propisima i smernicama;
- U slučajevima kad su kolačići postavljeni na vašem računaru, oni ostaju na tom mestu sve dok je to potrebno da bi se ostvarila svrha njihovog postavljanja (na primer, tokom trajanja sesije za kolačiće elektronske korpe za kupovinu ili ID kolačića same sesije) i tokom perioda koji je definisan u skladu sa lokalnim propisima i smernicama.

Može se dogoditi da određene lične podatke zadržimo kako bismo ispoštovali svoje zakonske obaveze ili one koje su ustanovljene drugim propisima, kao i da bismo mogli da upravljamo sopstvenim pravima (na primer, da bismo u sudskim postupcima istakli sopstvena potraživanja), kao i za potrebe statističkih i istorijskih analiza.

U slučaju da nema potrebe za daljim korišćenjem vaših ličnih podataka, oni će biti izbrisani iz naših sistema i evidencija ili će na druge načine biti pretvoreni u anonimne podatke, tako da na osnovu njih više niko ne može da vas identifikuje.

Da li su moji lični podaci bezbedni?

Posvećeni smo očuvanju bezbednosti vaših ličnih podataka i u tom smislu preduzimamo sve razumne mere predostrožnosti. Treća lica sa kojima ulazimo u poslovne odnose zasnovane na poverenju, sklapanjem ugovora sa nama obavezuju se da će postupati na istovetan način.

Sa svoje strane činimo sve što je u našoj moći kako bismo zaštitili vaše lične podatke, i nakon što dođemo u njihov posed koristimo stroge postupke i bezbednosne alatke kako bismo sprečili da im bilo ko pristupi na neovlašćen način. Budući da prenos podataka preko interneta nije u potpunosti bezbedan, sa svoje strane ne možemo garantovati bezbednost vaših ličnih podataka na putu do našeg sajta. U tom smislu, rizik takvog prenosa leži na vama.

Linkovi do sajtova trećih lica i pristupanje preko društvenih mreža

Na našim veb sajtovima i u našim aplikacijama povremeno se mogu pronaći linkovi do i sa veb sajtova iz mreže naših partnera, naših oglašivača i sa nama povezanih lica. U slučaju da koristite link do bilo kojeg od ovih veb sajtova, skrećemo vam pažnju da ovi veb sajtovi poseduju sopstvene politike privatnosti, te da mi nećemo snositi nikakvu odgovornost za sprovođenje ovih politika. Pre nego što na ovim sajtovima navedete bilo koje svoje lične podatke, molimo da se upoznate sa politikama koje važe na tim konkretnim sajtovima.

Može se dogoditi da vam ponudimo mogućnost pristupanja korišćenjem vaših profila na društvenim mrežama. U slučaju da to i učinite, molimo da imate na umu da ćete nam time proslediti i podatke sa svog profila u zavisnosti od načina na koji ste podesili sopstvene parametre na datoj platformi društvene mreže. Molimo da na platformi odgovarajuće društvene mreže proučite njenu politiku privatnosti kako biste u potpunosti shvatili način na koji se vaši lični podaci razmenjuju i koriste u ovom kontekstu.

Društveni mediji i sadržaj koji generiše korisnik

Pojedini od naših veb sajtova i aplikacija omogućavaju korisnicima da na njima postavljaju svoje sadržaje. Molimo da imate na umu da je bilo koji sadržaj koji ste postavili na neku od naših platformi društvenih medija dostupan javnosti na uvid, pa da u tom smislu treba preduzeti sve potrebne mere opreza kako se tamo ne bi našli i vaši lični podaci, na primer, podaci finansijske prirode ili kontakt adresa. Sa svoje strane ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo koje radnje preduzete od strane trećih lica u slučaju kad ste na neku od naših platformi društvenih medija postavili svoje lične podatke i toplo preporučujemo da takve informacije nikako ne postavljate na pomenutim mestima.

VAŠA PRAVA I IZBORI

Kompanija L’Oreal poštuje vaše pravo na privatnost: vrlo je važno da budete u stanju da ostvarujete kontrolu nad svojim ličnim podacima. U tom smislu posedujete sledeća prava:

tablica 2

Možemo od vas tražiti da nam dostavite dokaz o ličnom identitetu pre nego što krenemo da obrađujemo vaš zahtev.

U slučaju da imate bilo kakva pitanja ili eventualne brige u pogledu načina na koji postupamo sa vašim ličnim podacima i kako ih koristimo, ili biste želeli da iskoristite bilo koje od svojih prethodno navedenih prava, molimo da sa nama kontaktirate posredstvom sledeće e-adrese [email protected]

Osim toga, možete kontaktirati sa našim Službenikom za zaštitu ličnih podataka (engl. Data Protection Officer - DPO) posredstvom adrese zona.cimpl@loreal.com.